Finnországi találkozó

2014.03.02-09-ig a Finnországban lévő  Seinajoki városában a Comenius együttműködések - Generationsbrücke pályázat keretein belül a második utazásra került sor, az utazásra a két Magyarországi partneriskolából 21 tanuló és 11 tanár vett részt. 
 

Kapcsolódó tartalmak:

http://www.ilkka.fi/uutiset/maakunta/vieraita-turkista-saksasta-italiast...

http://areena.yle.fi/tv/2201141

Finland-Seinä​joki bemutató

Finland 2014 - Happy Video

COMENIUS ISKOLAI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK PROJEKT 2013-2015 „GENERATIONSBRÜCKE” – GENERÁCIÓK KÖZÖTTI HÍD

Rövid összefoglaló a projektről:

Alapvető célunk a téma iránti érzékenyítés. A projektötlet 2012-ben, az „Aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai évében” jött létre.

A projekttevékenységek lehetőséget adnak arra, hogy az iskolák helyi környezetben és európai kontextusban tekintsenek erre a témára.
A generációkat egymáshoz közelebb hozó akciókkal - az iskolákban és azokon kívül - az érintettek szociális és állampolgári kompetenciáit erősíthetjük. A diákok felkutatják az éppen aktuális demográfiai trendeket és ezek hatásait, összehasonlítják az országaikban érvényben lévő állami intézkedéseket az idősödő munkavállalók védelmére. Fontos cél, hogy a fiatalok aktív részvételét erősítsük az idős emberekkel való kapcsolat ápolásában, cél az is, hogy a velük együtt eltöltött minőségi idő során a gondoskodás és a tisztelet valamint az érzékenység is kialakuljon.
A generációk közötti híd építése a mai világban digitális ismeretek nélkül nem történhet meg, ezért a szülők, nagyszülők és diákok, gyermekek PC ismereteiket osztják meg egymással, az intézményekben pedig szervezett keretek között oktatást is szerveznek a partnerek önkéntes alapon, ezzel szeretnénk csökkenteni a digitális bennszülöttek és az idősebb generációk közötti távolságot. A projektben az is igazán fontos, hogy egymás kultúráját is megismerjük, ezt a festészet és poszterkészítő verseny, koncertek, filmvetítések, dráma-színjátszás valamint a népek különböző táncai segítik elő.

A program keretében közös Comenius honlap jön létre, ahol a projekt megvalósítása folyamatában végigkísérhető.

„Generationsbrücke” - „Generációk közötti híd” című pályázat

A Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola és a DE Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma több külföldi iskolával együtt Comenius iskolai együttműködések pályázatot nyújtott be. A nyertes pályázatnak köszönhetően 20 000 € támogatás áll rendelkezésünkre a pályázatban foglalt célok megvalósítására. A pályázat keretén belül felmérjük a generációk közötti kapcsolatot, feltárjuk a partnerországok demográfiai helyzetét, érzékenyítő programokat szervezünk a generációk közötti jobb megértés elősegítése érdekében, felhasználva az előző, az önkéntességhez kapcsolódó projektünk eredményeit.

Az első projekttalálkozó Olaszországban volt – Genovában az Instituto Superiore Statale „E-Montale – Nuovo IPC” iskolában, ahol a résztvevők többek között régi mesterségeket tanulmányoztak, idősek otthonában segítettek és előadásokat hallhattak a projekttémáról. 

Projekt tagok