Projekt összefoglaló röviden

COMENIUS PROJEKT 2013-2015.

„GENERATIONSBRÜCKE” – GENERÁCIÓK KÖZÖTTI HÍD

Az alapötlet az, hogy tegyük érzékennyé az érintetteket a projektben a ” híd a generációk között „ az "aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás " gondolataival. Mivel a projekt ötlete 2012-ben jött létre abban az évben-Európában is év az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás volt a fő cél, úgy döntöttek, hogy a kérdésre a Comenius projekt keretébe , és aktívan végrehajtásának céljait az iskolákban és a helyi közösségek számára teszi lehetővé.

A projekt célja, hogy egy olyan problémára hívja fel a figyelmet, mely az"Aktív időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás " területére koncentrálódik. Maga a projekt lehetőséget ad arra, hogy az iskolák helyi környezetben és európai kontextusban tekintsen erre a komplex problémára.

A generációk összekapcsolásával az iskolák szociális és állampolgári kompetenciáit erősíthetjük. A hagyományos oktatásban szocializálódott hallgatók/diákok megláthatják a éppen aktuális demográfiai trendeket és ezek hatásait is tapasztalhatják, a kormányzati politika munkáját figyelhetik meg az aktív öregedés támogatására a sporttal a közös élményekkel, a mindennapi életbe való részvétellel. Fontosnak cél, hogy a fiatalok aktív részvételét erősítősítsük az idős emberekkel való kapcsolat ápolásában, cél az is, hogy a velük együtt eltöltött idő minősége, a gondoskodás és a tisztlelet, valamint az érzékenység kialakítása is megtörténjen. Ezeknek a trendeknek az összehasonlítása, elemzése és a megoldások lehetőségeinek ötletei merülnek fel nemzetközi szinten a projekt keretein belül.

A generációk összekapcsolása a mai világban a digitális ismeretek nélkül nem történhet meg, ezért a szülők, nagyszülők és diákok, gyermekek PC ismereteiket osztják meg egymással, az intézményekben pedig szervezett keretek között oktatásokat is szerveznek a partnerek önkéntes alapon. ezzel szeretnénk csökkenteni a digitális bennszülöttek és az idősebb generációk közötti távolságot. A projektben az is igazán fontos, hogy egymás kultúráját is megismerjük, ezt a festészet és poszter verseny, koncertek, filmvetítések, dráma-színjátszás és oktatási játékok, valamint a népek különböző táncai segítik elő. A kulturális tevékenységet tiszteletben tartják a saját hagyományokat, de egymás kultúránk iránti tiszteletet pedig fejleszteni szükséges, a fenntarthatóságot garantálva a Comenius projektekben önkéntes partnereket integrálnak.
A program alatt egy Comenius honlap jön létre, ahol a találkozókról dokumentációk, az eredmények közlése, terjesztése történik majd. kialakítunk egy valorizációs stratégiát annak érdekében, hogy az eredményeink fenntarthatóak legyenek.

A "híd a generációk között ", hogy fiatalok számára lehetőséget biztosít arra, hogy ne csak a kis közösségekben (osztály), hanem az iskolán kívül is végezzen átfogó kutatást a projekt témában, mint például a demográfiai trendek és azok következményei.

A kormányzati politika az aktív időskor, az életkörülmények javítására, a programok az aktív idősödés helyzete az egyes partnerországokban, majd pedig nemzetközi szinten is, annak érdekében, hogy releváns tudást szerezzenek a programban résztvevők. Azzal, hogy a szülők és a nagyszülők tapasztalat területeket nyitnak a tanulók / hallgatók felé, látni a nagyszülők életén keresztül a tapasztalatokat, a hagyományos társadalmi normákat és értékeket, ők azok, akik az "üzembentartók" a család történetét őrzik meg és adják tovább.

A projekt célja, hogy fejlessze a szociális készségek és a motiváció és bátorság, nemzetközi nyitás a fiataloknak. Igyekszünk, hogy megfeleljenek a készségeik az Európai Unió által kialakított, elvárt kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van a személyes önmegvalósításhoz, a társadalmi befogadás, az aktív állampolgárság és a foglalkoztatás. " (lásd a szó Hivatalos Lapjában az Európai Unió, 30.12.2006 - L394/10 ).

Rendszeres oktatás társadalmi és állampolgári kompetencia nem mindig valósítható meg, mint a vezérmotívum a hétköznapi oktatásban. Ezért úgy véljük, hogy a projekt különleges lehetőséget és szabadság ad arra, hogy kiegészítse az iskolai oktatás.